4mazhab

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐚 𝐈𝐡𝐫𝐚𝐦 (𝐇𝐚𝐣𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐔𝐦𝐫𝐚𝐡)

𝐒𝐢𝐭𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐚 : Berihram Haji sebelum memulakan tawaf Umrah. 𝐉𝐮𝐦𝐡𝐮𝐫 𝐚𝐥-𝐅𝐮𝐪𝐚𝐡𝐚’ berpendapat bahawa harus memasukkan haji ke atas umrah sebelum (memulakan tawaf umrah) sama ada dia adalah penduduk mekah (ahli Makkah) atau orang luar dari tanah Haram Mekah (al-afaqiyin). Hajinya menjadi Haji Qiran. 𝐚𝐥-𝐇𝐚𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐡 berpendapat bahawa sah jika dilaksanakan oleh penduduk luar tanah Haram Mekah …

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐚 𝐈𝐡𝐫𝐚𝐦 (𝐇𝐚𝐣𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐔𝐦𝐫𝐚𝐡) Read More »

𝐋𝐚𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐮𝐫𝐮 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐈𝐡𝐫𝐚𝐦

𝐚𝐥-𝐌𝐚𝐥𝐢𝐤𝐢𝐲𝐚𝐡 dan 𝐚𝐥-𝐇𝐚𝐧𝐚𝐟𝐢𝐲𝐚𝐡 : Memburu binatang buruan (darat) sama ada halal dimakan atau tidak, ia dilarang dan haram hukumnya. 𝐚𝐥-𝐒𝐲𝐚𝐟𝐢𝐢𝐲𝐲𝐚𝐡 dan 𝐚𝐥-𝐇𝐚𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐡 : memburu binatang buruan yang halal dimakan adalah haram. Adapun memburu binatang yang tidak halal dimakan tidak termasuk dalam binatang buruan. 𝐀𝐛𝐮 𝐀𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐥-𝐌𝐚𝐡𝐦𝐮𝐝𝐢 #SoalJawabHajiUmrah

𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐡𝐰𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡𝐰𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐢𝐡𝐫𝐚𝐦

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ daripada : Usman bin Affan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda : “Orang yang berihram tidak dibolehkan untuk mengahwinkan dan dikahwinkan dan meminang.” Jumhur berpandangan bahawa nas ini menunjukan “nafi” (penafian) yang membawa maksud “nahi” (larangan). Ini bermaksud …

𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐡𝐰𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡𝐰𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐢𝐡𝐫𝐚𝐦 Read More »