𝐌𝐞𝐧𝐚𝐦𝐚𝐀𝐚𝐧 𝐣𝐞𝐧𝐒𝐬 𝐒𝐑𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐚π₯𝐚𝐦 π“πšπ₯π›π’π²πšπ‘

Sunat bagi jemaah haji atau umrahMenamakan dalam talbiyahnya jenis ihramnya. β€’ Bagi yang berihram Umrah :Ω„ΩŽΨ¨Ω‘ΩŽΩŠΩƒΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘Ω‡Ω… Ψ¨ΩΨΉΩΩ…Ψ±ΩŽΨ©dan disambung dengan talbiyah seperti biasa. β€’ Bagi yang berihram HajiΩ„ΩŽΨ¨Ω‘ΩŽΩŠΩƒΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘Ω‡Ω… Ψ¨ΩΨ­ΩΨ¬ΩŽΩ‘Ψ©dan disambung dengan talbiyah seperti biasa. β€’ Bagi yang berihram Umrah dan HajiΩ„ΩŽΨ¨Ω‘ΩŽΩŠΩƒΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘Ω‡Ω… Ψ¨ΩΨ­ΩΨ¬ΩŽΩ‘Ψ© ΩˆΨΉΩΩ…Ψ±ΩŽΨ©dan disambung dengan talbiyah seperti biasa.